Eerdere SONT-besluiten

Nadat in de jaren 2007 tot en met 2012 de tarieven voor de thuiskopievergoeding door de Minister van Justitie middels opeenvolgende AMvB’s bevroren zijn geweest, is met ingang van 1 januari 2013 een nieuwe regeling in werking getreden, gebaseerd op het Besluit op Hoofdlijnen van de SONT van 12 oktober 2012 voor een periode van 3 jaar: Besluit van 23 oktober 2012, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, geldig tot 1 januari 2014Een belangrijke verandering ten opzichte van het oude stelsel was dat behalve blanco informatiedragers ook nieuwe voorwerpen zijn aangewezen die in hoofdzaak worden gebruikt voor het maken van privékopieën.