Gebruikersonderzoek

De SONT laat jaarlijks onderzoek uitvoeren naar het feitelijk gebruik door consumenten van auteursrechtelijk beschermde werken op diverse opslagmedia. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Verian (vh. Kantar Public) en vormt de basis voor de onderhandelingen in de SONT over de hoogte van de thuiskopievergoeding.

Naar aanleiding van het Besluit van 28 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer een motie (29 838, nr. 77) aangenomen waarin de regering wordt verzocht de SONT opdracht te geven tot het jaarlijks monitoren van het veranderende mediagebruik en voor te stellen de thuiskopieheffing tussentijds aan te passen indien de monitor daartoe aanleiding geeft. Dit is in feite al de praktijk sinds de invoering van de thuiskopieregeling; Verian (voorheen Kantar Public, en daarvoor bureau Veldkamp) heeft jaarlijks onderzoek gedaan naar het privékopiëren door consumenten. Door de aangenomen motie heeft de SONT nu ook formeel opdracht van de regering om deze monitoring jaarlijks uit te voeren en zo nodig de tarieven aan te passen.

In het onderzoek wordt het kopiëren van beschermde werken in kaart gebracht, de hiervoor gebruikte apparatuur en de herkomst van deze werken. Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de mate waarin Nederlanders reproducties maken van auteursrechtelijk beschermde werken voor privégebruik en in de wijze waarop dit zich in de tijd ontwikkelt.

Het meeste recente Verian-rapport (17 mei 2024) is hier te downloaden: Rapport Thuiskopieonderzoek 2023 - 17-05-2024. De belangrijkste resultaten van het rapport zijn terug te vinden in de management summary: Onderzoek Privékopiëren Samenvatting 2023 - 17-05-2024.