De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. Deze herziening is nodig naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de zaak HP c.s. / SONT en Thuiskopie van 22 maart 2022. De herziening leidt tot een verlaging van de meeste tarieven.

Het Gerechtshof Den Haag heeft in voornoemde zaak geoordeeld dat er bij ‘tethered downloads’, ofwel ‘offline streaming copies’ geen sprake is van een thuiskopie in de zin van de Auteurswet. Dit zijn kopieën die worden opgeslagen uit streamingdiensten zoals Spotify en Netflix. Het hof oordeelt dat deze kopieën niet door de consument worden gemaakt maar door de streamingdienst, en daarom geen thuiskopie zijn. 

Tegen de uitspraak van het Gerechtshof is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Ondertussen is de uitspraak van de rechter wel geldig. De SONT heeft daarom besloten tot een verlaging van de meeste tarieven. Wel is er een verhoging van het tarief voor tablets, omdat dat tarief in vergelijking met andere landen erg laag was geworden. Daarnaast zijn twee andere wijzigingen doorgevoerd, namelijk vanwege de lage verkoopaantallen een 0-tarief voor settopboxen met harde schijf en HDD-recorders, en een inflatiecorrectie. Omdat partijen aan tafel niet tot overeenstemming kwamen, is het besluit genomen door de voorzitter.

De SONT gebruikt de periode tot en met 2024 voor een bredere herijking van de tarieven, waarin behalve de uitspraak in de lopende cassatieprocedure tegen de uitspraak van 22 maart 2022, ook andere inzichten zullen worden meegenomen.    

Thuiskopievergoedingen per 1 januari 2023


Tabel: Besluit tarieven en voorwerpen 2023-2024

Apparaat / dragerTarief 2021 - 2022Tarief 2023 - 2024
PC / laptop /notebook / server / mediacenter2,702,60
Tablet2,202,60
Smartphone / telefoon met mp3-speler7,305,30
Portable audio- / videospeler2,101,70
Settopbox met harde schijf / HDD-recorder3,80-
E-reader1,100,70
Externe HDD, SSD en USB-stick >= 256 GB1,000,80
USB-stick < 256 GB  0,500,40
Wearables met opslagmogelijkheid0,600,40

Refurbishment

In overleg met de branche en met medeneming van een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag (Stichting de Thuiskopie tegen SES Computers BV) is in het nieuwe tarievenbesluit een verduidelijking opgenomen van de definitie van een refurbished voorwerp, omdat er bij refurbishment vaak sprake is van meer partijen die een deel van de fabricage uitvoeren. Vergoedingsplichtig is degene die het apparaat importeert of gebruiksklaar maakt voor de consument.

Nadere uitleg 'gebruiksklaar maken'
In het voorjaar van 2024 hebben de rechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting de Thuiskopie, in overleg met de refurbishment branche, vertegenwoordigd door STOBI, overeenstemming bereikt over een nadere verduidelijking van 'gebruiksklaar maken'. De door partijen opgestelde tekst kunt u hier vinden. De verduidelijking is ingegeven door de praktische uitvoering van de regeling en is onafhankelijk van de SONT tot stand gekomen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar Stichting de Thuiskopie en/of STOBI.


De publicatie van het SONT-besluit in de Staatscourant vindt u hier.

Eerdere besluiten vindt u hier.