De SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding) heeft de wettelijke taak te onderhandelen over de hoogte van de thuiskopietarieven en de voorwerpen waarop thuiskopieën kunnen worden gemaakt, en daar een besluit over te nemen. In de SONT zijn betalingsplichtigen en rechthebbenden gelijk vertegenwoordigd.

 

In Nederland is het toegestaan om voor eigen oefening, studie of gebruik kopieën te maken van auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde werken. Voor deze exceptie is wettelijk een billijke vergoeding verschuldigd aan de auteurs en andere rechthebbenden van deze werken: de thuiskopievergoeding. De hoogte van de vergoeding houdt verband met de schade die wordt geleden als gevolg van het thuiskopiëren.

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) is op grond van artikel 16e van de Auteurswet en artikel 10, onder a, Wet op de naburige rechten belast met het vaststellen van de hoogte van de thuiskopievergoedingen als bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet.

De SONT wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter die wordt bijgestaan door onafhankelijke adviseurs. In het bestuur van de SONT zijn rechthebbenden en betalingsplichtigen gelijk vertegenwoordigd. 

Vertegenwoordigde organisaties:

NLdigital
STOBI 
FIAR CE
NLconnect
Techniek Nederland
Stichting de Thuiskopie

Bestuur

M.G.T. Pastors – onafhankelijk voorzitter
M. Andriessen - bestuurslid namens NLconnect
E. Angad-Gaur - bestuurslid namens Stichting de Thuiskopie
A.L.M. Habets - bestuurslid namens FIAR CE SONT Statuten
K.M. Corbijn - bestuurslid namens NLdigital 
J.H.M. Hilbers - bestuurslid namens Stichting de Thuiskopie
S.F. Maltha - bestuurslid namens Stichting de Thuiskopie
L.A.I. Rijnbeek - bestuurslid namens STOBI
C.P. Vervoord - bestuurslid namens Stichting de Thuiskopie 
R.J. Wierenga - bestuurslid namens Techniek Nederland

Onafhankelijke adviseurs:

M.J.H. Langendoen
J.P. Poort  

SONT statuten

De statuten van de SONT kunt u hier inzien.

SONT secretariaat
Lange Voorhout 57
2514 EC  Den Haag
info@onderhandelingthuiskopie.nl